Alle jaarverslagen

Nederlandse Taalunie – digitalisering

Het traject dat de Nederlandse Taalunie opstartte over digitaal erfgoed draagt bij tot reflectie over de impact van de digitale agenda en stuurt aan op synergie tussen Vlaanderen en Nederland en tussen cultuur en wetenschapsbeleid.

Op basis van het rapport ‘Waardeer Samenwerking. Advies over Nederlands-Vlaams beleid voor het duurzaam beheren, behouden en beschikbaar stellen van Nederlandstalig digitaal erfgoed’ stelde het Comité van Ministers van de Taalunie de Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed in. Op 10 december 2014 kwam de werkgroep van de Nederlandse Taalunie samen om de taken verder te bespreken en de uitvoering voor te bereiden. Het agentschap maakt deel uit van deze taaluniecommissie en werkte in 2014 mee aan het rapport ‘‘Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten’.