Alle jaarverslagen

Projectsubsidies voor ontwikkelingsgerichte en internationale cultureel-erfgoedprojecten

In een jong beleidsveld is het belangrijk ruimte te laten voor nieuwe initiatieven. Er werden 31 ontwikkelingsgerichte en 8 internationale projecten ingediend, waarvan 17 ontwikkelingsgerichte projecten en 3 internationale projecten gesubsidieerd werden.

 

In 2014 werden 17 ontwikkelingsgerichte projecten gesubsidieerd voor 972.300 euro.

 

Organisatie

Projecttitel

Bedrag in euro

Kerkwerk Multicultureel Samenleven

'De andere' anders bekeken. Beeldvorming in de religieuze kunst: een contextuele benadering

80.000

Het Roze Huis

Holebipioniers. Het geheugen van de holebi- en transgenderbeweging in Vlaanderen

45.000

Vrijzinnig Studie-, Archief- en Documentatiecentrum 'Karel Cuypers'

Een vrijzinnig-humanistisch cultureel erfgoedforum voor Vlaanderen

43.000

Ijzer en Vuur

Naar een brandend actueel ambacht. Nieuwe impulsen voor het borgen van het kunstsmeden

48.000

Peter Benoitfonds

'De ontwikkeling van een online thematische oeuvrecatalogus van Peter Benoit

23.000

Poëziecentrum

'Multimediaal platform voor de ontsluiting van Poëzie-erfgoed'

40.000

Unie van Turkse Verenigingen

50 jaar Turkse aanwezigheid in Vlaanderen (1964-2014)

80.000

Federatie van Marokkaanse Verenigingen

DAKIRA (Herinnering): 50 jaar Marokkaanse Verenigingen

80.000

Universiteit Antwerpen

Studiecollecties: een uitdagende context binnen universiteiten en musea

73.000

Stedelijke musea Kortrijk/Vlasmuseum

Duiken in de machine. Industriële en agratische machines in 3D.

70.000

Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis

Gender@war: mannen en vrouwen tijdens de Eerste Wereldoorlog

40.000

Bruggemuseum

MAGIS Brugge (MArcus Gheeraerts Informatie Systeem), fase III: van digitaal kennisplatform naar breed gebruikersplatform

69.300

KU Leuven, Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Abdijbibliothecarissen. De laatste getuigen. Bibliothecair erfgoed in Vlaamse abdijen en kloosters, het verhaal van hun bibliothecarissen

80.000

Karrenmuseum

Typologering van de bewaarde Bespannen, of door menselijke kracht aangedreven 'handels- en dienstvoertuigen' in Vlaanderen

63.000

Stuk Kunstencentrum

STUK Leuven: van studentenbeweging tot kunstenlaboratorium

26.000

Stad Mechelen -Stedelijke Musea Mechelen

Naar een museum voor Mechelen: try-out tentoonstelling

64.000

Centrum Rubenianum

"Een ware schat aan studiematerieel". Ontsluiten en valoriseren van de Collectie Ludwig Burchard

48.000

Totaal

 

972.300

 

Subsidies voor internationale cultureel-erfgoedprojecten moeten de internationale samenwerking, uitwisseling en expertise aanmoedigen. Tegelijk versterken ze de internationale uitstraling van Vlaanderen. Ook buitenlandse organisaties kunnen internationale projecten indienen.

 

In 2014 werden 3 internationale projecten gesubsidieerd voor 173.000 euro. Het project ‘Plantin & Craesbeeck’, ingediend door Musea & Erfgoed Antwerpen, moest tijdens de uitvoering stopgezet worden, omdat een cruciale partner de aangegane engagementen niet langer kon nakomen. De 54.000 euro die als voorschot ontvangen waren, werden teruggestort aan de Vlaamse Gemeenschap. Dit bedrag komt voor als een uitgave op het projectenbudget, omdat deze niet in het kader van cultureel erfgoed verder besteed kon worden. , Het saldo van 6.000 euro moest niet uitbetaald worden en kon toegevoegd worden aan het Topstukkenfonds.

 

Organisatie

Projecttitel

Bedrag in euro

KADOC - Documentatie en Onderzoekscentrum voor Relgie, Cultuur en Samenleven

'The Call of the Rockies'. De Native Americans en de erfenis van Pieter Jan De Smet / The Native Americans and the Heritage

58.000

Provincie Oost-Vlaanderen (Provinciaal Archeologisch Museum Ename)

Internationale tentoonstelling "De erfenis van Karel De Grote 814 - 2014. Eenheid en Verscheidenheid in Europa"

40.000

Stad Brugge / Vlaamse Kunstcollectie

Summer course for the study of the arts in Flanders

21.000

Musea & Erfgoed Antwerpen

Plantin & Craesbeeck. Um Mundo sobre papel: livros, gravuras e mapas na era dos descobrimentos

54.000

Totaal

 

173.000