Alle jaarverslagen

Projectsubsidies voor niet-periodieke cultureel-erfgoedpublicaties

Een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon kan een subsidie aanvragen voor de uitgave van een niet-periodieke publicatie over cultureel erfgoed, ongeacht het medium. Ook commerciële uitgeverijen kunnen daarvoor subsidies aanvragen.

De aanvragen worden, samen met de publicaties met een artistieke, culturele en/of kunstkritische inhoud (op basis van het Kunstendecreet), behandeld door de beoordelingscommissie Publicaties.

In 2014 werden 12 aanvragen ingediend. De minister kende 54.500 euro toe aan 7 cultureel-erfgoedpublicaties.

Uitgever

Titel

Bedrag in euro

René Magritte Museum

Herontdekking van het surrealisme

4.000

Uitgeverij Alamire

Hendrik van Veldeke en zijn muziek

13.000

Universitaire Pers Leuven

Meer dan koeien, varkens en dies meer". Een geschiedenis van de Landelijke Gilden, 1950-1990

2.000

Davidsfonds Uitgeverij

Schilderkunst uit de Bourgondische Nederlanden.

10.000

Stockmans Kalenders

De Vlaamse en Belgische schilderkunst in het Museo Nacional de Belles Artes de Cuba

10.000

Graphic Matter

Brueghel in detail

8.000

Mercatorfonds

Pieter Coecke van Aelst. Kunstenaar van de renaissance

7.500

Totaal

 

54.500